AddThis Social Bookmark Button

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday202
mod_vvisit_counterAll days447495
แลกลิงค์เพื่อนบ้าน

สนใจเป็นเพื่อนบ้านกับ NPSHOP ติดต่อได้ค่ะ

แลกลิงค์ Banner 120x120

ผิวขาว

Copy Code แลกลิงค์ไปติดที่เว็บของคุณ


แลกลิงค์ Banner 88x31

ผิวขาว

Copy Code แลกลิงค์ไปติดที่เว็บของคุณ


เพื่อนบ้านของเราPageRank Checking Icon

เทคนิคการเพิ่มผลผลิต ยางพารา ด้วย ปุ๋ยมีตังค์

ประโยชน์ที่ได้รับจากการปลูกยางพาราตามแนวทางธรรมชาติ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพผสมเคมี สกัดจากขี้ค้างคาว ตรามีตังค์
1.ใช้แล้วสามารถรักษาหน้ายางที่ตายนึ่งได้ผลดี
2.ใช้แล้วหน้ายางนิ่มกรีดง่าย(หากใส่ปุ๋ยเสร็จ ฝนมาพอดี เห็นผลภายใน 1 สัปดาห์)
3.ใช้แล้วเปอร์เซ็นต์น้ำยางที่ได้จะดีกว่าปกติ
4.ใช้แล้วปริมาณน้ำยางจะเพิ่มมากกว่าเดิม
5.ใช้แล้วใบยางจะร่วงช้ากว่าปกติ
6.ใช้แล้วหน้ายางจะไม่เป็นโรคเส้นดำและโรครากขาว

วิธีการบำรุงรักษาต้นยางพาราในแต่ละช่วงการเจริญเติบโต ด้วย ปุ๋ยมีตังค์

1.เมื่อยางอายุ 1 ปี
    - ควรมีการคลุมโคนและหน้าดิน โดยการใช้เศษหญ้าหรือฟางที่หาได้ในท้องถิ่นคลุมดินไว้ เพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่ดิน
ช่วยให้จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์กับยางพาราเจริญเติบโตได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้ดินร่วนซุย รากเดินได้ดี
    - กรณีดินร่วน ใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ ตรามีตังค์ สูตร 4 เชือกเขียว ในปริมาณ 200 กรัม ต่อ ต้น
    - กรณีดินทราย ใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ ตรามีตังค์ สูตร 4 เชือกเขียว ในปริมาณ 200 กรัม ต่อ ต้น
    - ควรใช้พาวเวอร์ ไคโตซาน มีตังค์ ในอัตราส่วน 20 cc./ น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นลงดินบริเวณโคนให้ทั่ว ในช่วงที่ต้น-
ยางพารายังเล็ก ควรฉีดพ่นทุก 7 - 10 วัน เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานโรคเชื้อราที่มากับพันธุ์ยางพารา

2.เมื่อยางอายุ 2- 3 ปี
    - กรณีดินร่วน ใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ ตรามีตังค์ สูตร 4 เชือกเขียว ในปริมาณ 300 กรัม ต่อ ต้น
    - กรณีดินทราย ใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ ตรามีตังค์ สูตร 4 เชือกเขียว ในปริมาณ 300 กรัม ต่อ ต้น
    - ควรใช้พาวเวอร์ ไคโตซาน มีตังค์ ในอัตราส่วน 20 cc./ น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นลงดินบริเวณทรงพุ่มใต้ต้นยางพารา
ควรฉีดพ่นอย่างน้อย 1 เดือน/ครั้ง
    - พื้นที่ระหว่างแถวยาง ถ้ายังไม่มีการปลูกพืชแซม ควรปลูกพืชตระกูลถั่วระหว่างแถวยาง เพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุแก่ดิน

3.เมื่อยางอายุ 4- 5 ปี
    - ทั้งดินร่วนและดินทราย ใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ ตรามีตังค์ สูตร 4 เชือกเขียว ในปริมาณ 400 กรัม ต่อ ต้น โดยหว่านให้
ทั่วบริเวณใต้ทรงพุ่ม ห่างจากโคนต้น 1 เมตร หรือ กึ่งกลางระหว่างแถวยาง

4.เมื่อยางอายุ 6 ปี(ก่อนเปิดกรีด)
    - ทั้งดินร่วนและดินทราย ใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ ตรามีตังค์ สูตร 4 เชือกขาว ในปริมาณ 500 กรัม ต่อ ต้น โดยหว่านให้
ทั่วบริเวณใต้ทรงพุ่ม ห่างจากโคนต้น 1 เมตร หรือ กึ่งกลางระหว่างแถวยาง


                     ตารางที่แสดงระยะเวลาการใส่ปุ๋ยและอัตราการใส่ปุ๋ยในช่วงยางพารา ก่อนเปิดกรีด
อายุปีต้นยาง อายุเดือนต้นยาง ปริมาณการใส่ต่อต้น บริเวณที่ใส่ปุ๋ย
2 เดือน 100 กรัม ใส่รอบต้นรัศมี 30 cm
4 เดือน 100 กรัม ใส่รอบต้นรัศมี 40 cm
6 เดือน 100 กรัม ใส่รอบต้นรัศมี 40 cm
11 เดือน 100 กรัม ใส่รอบต้นรัศมี 50 cm
1 ปี 2 เดือน 14 เดือน 200 กรัม ใส่รอบต้นรัศมี 60 cm
17 เดือน 200 กรัม ใส่เป็นแถบในแถวยาง
ห่างจากโคนต้นยาง
ข้างละ 1 เมตร
23 เดือน 200 กรัม
2 ปี 5 เดือน 29 เดือน 300 กรัม
35 เดือน 300 กรัม
3 ปี 5 เดือน 41 เดือน 300 กรัม
47 เดือน 300 กรัม ใส่เป็นแถบกว้าง 2.5 เมตร
ห่างจากโคนต้นยางข้างละ
อย่างน้อย 50 เซนติเมตร
4 ปี 6 เดือน 53 เดือน 400 กรัม
59 เดือน 400 กรัม
5 ปี 5 เดือน 65 เดือน 400 กรัม
71 เดือน 400 กรัม
6 ปี 5 เดือน
77 เดือน
500 กรัม
83 เดือน
500 กรัม5.เมื่อต้นยางพารา เปิดกรีดน้ำยางแล้ว
    - ต้นฤดูฝน หลังจากที่ยางผลัดใบแล้ว ประมาณเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน(เป็นช่วงที่เหมาะสมมากที่สุด เพราะเป็นช่วง
ที่ผลยางกำลังหล่น ซึ่งจะทำให้ปุ๋ยไปเลี้ยงลำต้นได้เต็มที่ โดยไม่ถูกแบ่งไปเลี้ยงผลยาง) ใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ ตรามีตังค์ สูตร 4 เชือกขาว
ในปริมาณ 5 กำมือ/ต้น

    - ปลายฤดูฝน ใส่ประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ก่อนใบยางแก่ ใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ ตรามีตังค์ สูตร 4 เชือกขาว ในปริมาณ 5
กำมือ ต่อ ต้น
โดยหว่านปุ๋ยในบริเวณ
ห่างจากโคนต้นประมาณ 1 เมตรหรือกึ่งกลางระหว่างแถวยาง ควรคลุมดินด้วยหญ้าหรือฟางในบริเวณ
ใต้ทรงพุ่ม


คำแนะนำ
    - ควรปราบวัชพืชด้วยการตัดหรือคลุมด้วยเศษหญ้าหรือฟาง ห้ามใช้ยาฆ่าหญ้าทุกชนิดก่อนการใส่ ปุ๋ยอินทรีย์ ตรามีตังค์
    - ควรใส่ปุ๋ยในช่วงเวลาที่ดินมีความชื้นเหมาะสมและไม่มีฝนตกหนัก
    - ตั้งแต่ยางเริ่มเปิดกรีดจนถึงยางอายุ 25  ปี ให้ใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ ตรามีตังค์ สูตร 4 เชือกขาว ในปริมาณ 5 กำมือต่อต้น ไม่ขาดไม่เกิน
    - เมื่อต้นยางพาราอายุ 25 ปีขึ้นไป ให้ใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ ตรามีตังค์ สูตร 5 เชือกขาวเขียว ในปริมาณ 5 กำมือต่อต้น เช่นกันจนกว่า
ต้นยางพารา
จะหมดอายุขัย
     -  เมื่อใช้ปุ๋ยชนิดนี้ไปนาน ๆ ดินจะมีความอุดมสมบูรณ์สูง ผลผลิตคงที่ ในช่วงปลายฝน ควรปรับสูตรการใส่ลงมาเป็น ปุ๋ยอินทรีย์
ตรามีตังค์ สูตร 1-3(สูตรใดก็ได้) เพื่อลดค่าใช้จ่ายเกษตรกรและป้องกัน
ต้นยางพารา ล้ม

6.วิธีรักษาหน้ายางตายนึ่ง
    เมื่อพบว่าต้นยางพาราเริ่มไม่ให้ผลผลิต น้ำยางน้อยลงหรือเป็นหน้ายางตายนึ่ง ควรใช้พาวเวอร์ ไคโตซาน มีตังค์
ในอัตราส่วน 20 cc./ น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นบริเวณหน้ายาง อาทิตย์ละ 1 ครั้ง ภายใน 3 เดือน หน้ายางจะนิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และจะให้
ผลผลิตภายใน 60 วัน อาการหน้ายางตายนึ่งจะหายไป

คำแนะนำเพิ่มเติม
-ยางแก่ก่อนโค่นงดใส่ปุ๋ย 3-5 ปี
-อาการหน้ายางตายนึ่ง หากยังไม่รุนแรงมากนัก เพียงใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ชนิดเม็ด ตรามีตังค์ ภายใน 1 เดือน น้ำยางจะให้ผลผลิตปกติ
หากรุนแรงมาก ควรปฏิบัติตามข้อ 6 พร้อมทั้งให้ปุ๋ยเม็ด เป็นระยะๆ
-สำหรับดินที่เป็นกรด มีภาวะขาดไนโตรเจน ให้ใช้ปุ๋ยชนิดนี้ เพียง 2 ครั้ง(ต้นฝนและปลายฝนในปีนั้น ๆ) หลังจากนั้นตักหน้าดินไปตรวจได้ทันที
อาการเหล่านี้จะดีขึ้น จนหายไปในที่สุด 
-เกี่ยวกับ "บริเวณใส่ปุ๋ย" เพื่อให้การดูดอาหารของต้นยางพาราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรใส่ปุ๋ยในบริเวณที่มีรากดูดอาหารหนาแน่น
          1.ระยะแรกหลังจากปลูกยาง รากของต้นยางจะแผ่ออกเป็นวงกลมรอบลำต้น ควรใส่เป็นวงกลมรอบลำต้น
          2.สำหรับต้นยางที่มีอายุตั้งแต่ 17 เดือนขึ้นไป ให้หว่านปุ๋ยกระจายสม่ำเสมอเป็นแถบยาวไปให้แถวยางห่างจากโคนต้นยางข้างละ 1 เมตร
          3.เมื่อยางพาราเข้าสู่ ปีที่ 4 รากของต้นยางจะแผ่ขยายออกไปจนถึงกึ่งกลางระหว่างแถวยาง
          4.เมื่อต้นยางพารามีอายุเกิน 5 ปีขึ้นไป รากก็จะแผ่ขยายเพิ่มขึ้นและหนาแน่นอยู่ในบริเวณห่างจากลำต้นประมาณ 60 เซนติเมตร
จนถึง 3 เมตร ให้หว่านปุ๋ยเป็นแถบกว้างห่างจากโคนต้นยางอย่างน้อย 50 เซนติเมตร และขยายออกไปถึง 3 เมตร
          5.สำหรับยางที่เปิดกรีดแล้วให้หว่านปุ๋ยทั่วแปลงห่างจากโคนต้นยางข้างละ 1 เมตร

รับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ,โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ , โรงงานผลิตปุ๋ย , โรงงานปุ๋ย , ปุ๋ยมูลค้างคาว , ขายปุ๋ยอินทรีย์ , ปุ๋ยอินทรีย์ราคาถูก , ปุ๋ยขี้ค้างคาว , โรงงานผลิตปุ๋ยเคมี